Mateřská škola Čistá je odloučené pracoviště ZŠ Čistá s kapacitou 40 dětí.

 Provozní doba MŠ je celodenní, od 6:30 do 16:30 hodin.

 Kolektiv MŠ tvoří 3 pedagogické a 3 provozní pracovnice.

 

Budova MŠ je patrová, v přízemí je sociální zařízení pro děti, kancelář, šatny a školní jídelna s kuchyní. V prvním patře jsou dvě plně vybavené třídy, ložnice pro mladší děti a wc.

Zahrada školy disponuje rozmanitými prvky pro rozvíjení pohybových dovedností dětí. Vedle zahrady je situováno hřiště s umělým povrchem, které je školkou využíváno zejména za nepříznivého počasí.

Předškolní vzdělávání je realizováno dle ŠVP „Ať je léto nebo zima, ve školce je to vždy prima!“ Vzdělávání respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí, vychází ze systematického pozorování učitelek. - Prioritní metody jsou: metody prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2019/2020

 

se uskuteční 15.5. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin

S sebou: občanský průkaz zákoného zástupce, rodný list dítěte, vyplňěnou žádost o přijetí a přihlášku k předškolnímu vzdělávání.

Dokumenty budou k vyzvednutí v budově MŠ od 15.4. 2019

 

Těšíme se na všechny nové tváře :-)